Essentiële zaken regelen

Ondernemen is risico nemen. Maar je kunt ook overdrijven. Een derde van de beginnende zzp’ers heeft zich helemaal niet verzekerd. En de helft gaat er vanuit dat ze niet ziek wordt. Ook een slechte administratie en een gebrek aan financieel inzicht nekken vele ondernemers. De meeste ondernemers hebben aan het eind van een vermoeiende dag nog weinig puf om ogenschijnlijk minder belangrijke zaken te regelen. Deze ondernemers hebben baat bij een lijstje met topprioriteiten. Wij doen een suggestie.

1. Verzekeringen

Een derde van de zzp’ers heeft buiten de verplichte ziektekostenverzekering geen enkele verzekering afgesloten. Dat blijkt uit een onderzoek van EIM. Wat zijn de belangrijkste verzekeringen?

Bedrijfsaansprakelijkheid
Slechts 52 procent heeft deze verzekering aangeschaft. Als iemand door uw toedoen of op uw
terrein wat overkomt, bent u aansprakelijk. De claims zijn hoog en de verzekering is niet duur.
Altijd doen.

Beroepsaansprakelijkheid
Ook ondernemers kunnen wel eens wat fout doen. De hoogte van de claims en de kosten van de verzekering hangen samen met de branche. Zelf oordelen of u het risico aankunt.

Inkomensverzekeringen
Zelfs ondernemers kunnen ziek of arbeidsongeschikt raken. De inkomsten liggen dan stil. Ziekte is een belangrijke oorzaak van bedrijfsbeëindiging. Maar deze verzekering is duur. Daarom is slechts 17 procent van de zzp’ers verzekerd voor kortlopende ziektes en 51 procent voor langdurige ziekte.

Pensioen
Slechts 23 procent heeft zijn pensioen verzekerd. Terecht. Voor starters heeft dit niet de hoogste prioriteit. Er zijn nog honderden andere verzekeringen: van rechtsbijstandverzekering, debiteurenverzekering tot brandverzekering. Zzp’ers moeten de risico’s verzekeren die het bedrijf in problemen kunnen brengen.

2.  Administratie

Een andere oorzaak van ongewilde bedrijfsbeëindiging is een gebrekkige administratie. De zzp’er moet aan de Belastingdienst laten zien dat hij aan het urencriterium voldoet door zijn agenda en de gewerkte uren goed bij te houden. Als hij dat niet doet dan betaalt hij veel te veel belasting. Voor de financiële administratie heeft de Belastingdienst voldoende aan een schoenendoos met alle bonnetjes en een opschrijfboekje dat goed wordt bijgehouden. Voor de ondernemer is dat niet genoeg. Hij moet steeds inzicht hebben in zijn financiële situatie, want inkomsten zijn niet hetzelfde als winst.

3 Financiën

Een verstandige ondernemer houdt scherp in de gaten of debiteuren wel op tijd betalen. En hij weet welke betalingen de komende tijd moeten worden verricht, zoals bijvoorbeeld eens in de drie maanden de BTW. De betaling van de inkomstenbelasting zorgt bij startende ondernemers vaak voor problemen. In de praktijk komt de aanslag voor de inkomstenbelasting aan het eind van het tweede jaar. Meestal heel snel gevolgd door een voorlopige aanslag over het lopende jaar. En als het tegenzit komt de Belastingdienst ook nog een voorheffing voor het komende jaar. Ondernemen is vooruitzien.